OBS: Detta är utgåva 2016.6. Sidan är avslutad 2019.

Här finns information om regeringen och Regeringskansliet.

Regeringen

Regeringen styr riket och är ansvarig inför riksdagen (1 kap. 6 § RF). Regeringen består av stats­ministern och de övriga statsråden (6 kap. 1 § RF). Regeringen fördelar ärendena mellan departement för olika verksamhetsgrenar och statsministern utser chefer för departementen bland statsråden (7 kap. 1 § RF).

Regeringskansliet

Regeringskansliet biträder regeringen och statsråden med beredning av regeringsärenden, men även i deras verksamhet i övrigt (7 kap. 1 § RF). Regeringskansliet är en egen myndighet och stats­ministern är dess chef ­­(5 § förordningen med instruktion för Regeringskansliet).

I Regeringskansliet ingår – förutom Statsrådsberedningen (SB) och Regeringskansliets förvaltningsavdelning (FA) – följande tio departement (2 § förordningen med instruktion för Regeringskansliet):

 • Justitiedepartementet (Ju)
 • Utrikesdepartementet (UD)
 • Försvarsdepartementet (Fö)
 • Socialdepartementet (S)
 • Finansdepartementet (Fi)
 • Utbildningsdepartementet (U)
 • Miljö- och energidepartementet (M)
 • Näringsdepartementet (N)
 • Kulturdepartementet (Ku)
 • Arbetsmarknadsdepartementet (A)

­­

­­­­­

­

­­­

­­

­

­

­­­

­­­

­­­­

­­

­

­­­­­­­­

­

­­­

­

­

­­­­

­­

­

­­­

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Förordning (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet [1]
 • Regeringsformen (1974:152) [1] [2]