OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

Personen ska ha varit ovetande om felet

Om ett fel i ett datorprogram innebär att den uppgiftsskyldige lämnar en oriktig uppgift kan det finnas skäl att befria, helt eller delvis, från ett skattetillägg. En förutsättning är att den uppgiftsskyldige varit ovetande om felet för att befrielse över huvud taget ska bli aktuell.

Ursäktligt att man inte upptäckt programfelet

Det måste vara ursäktligt att den uppgiftsskyldige inte har upptäckt att datorprogrammet har orsakat ett fel i deklarationen.

Den uppgiftsskyldige ska ha kontrollerat rimligheten i lämnade uppgifter. Felet kan bara anses ursäktligt i sådana fall då det inte funnits någon anledning att reagera på resultatet.

Referenser inom skattetillägg