OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

Kontrolluppgift ska lämnas för att Skatteverket ska få in underlag för bestämmande av underlag för att ta ut skatter, egenavgifter och vissa andra avgifter samt registrering av skatteavdrag, bestämmande av skattereduktion, beräkning av PGI, beskattning av SINK och A-SINK (14 kap. 1 § SFL).

Kontrolluppgift ska även i vissa fall lämnas till ledning för beskattning utomlands. Detta eftersom Sverige har avtalat om att lämna uppgifter till andra länder om inkomster i Sverige. Vilka länder som Sverige har avtal med framgår av Skatteverkets föreskrifter, SKVFS 2015:9.

Om kontrolluppgift inte lämnas kan inte deklarationer förtryckas med inkomster och skatteavdrag, och underlag för PGI kan inte fastställas maskinellt.

De kontrolluppgifter som omfattas kan avse inkomst av tjänst, kapital eller näringsverksamhet.

Det finns också kontrolluppgifter som enbart ska lämnas på grund av överenskommelser om informationsutbyte.

Referenser på sidan

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om skyldighet att lämna kontrolluppgift; [1]

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]