OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan under vissa förutsättningar rätta, ändra eller återkalla ett felaktigt arvsintyg (artikel 71 i arvsförordningen). Läs mer om att ändra ett felaktigt arvsintyg under Andra ämnesområden.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg [1]