OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

Det finns inga särskilda bestämmelser om omprövning av beslut som Skatteverket fattar i samband med registreringen av ett äktenskapsförord, en gåva mellan makar, en anmälan om bodelning eller en bodelningshandling. Förvaltningslagens bestämmelse om omprövning är därför tillämplig på dessa beslut.