OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Fastighetstaxering innebär att man fattar beslut om vilken typ av taxeringsenhet fastigheten är, vilket taxeringsvärde fastigheten ska ha och om den är skatte- och avgiftspliktig. Taxeringsvärdet beräknas med hjälp av värderingsmodeller som är fastställda i lag och förordning. Reglerna för fastighetstaxering och taxeringsvärdet har betydelse även i andra sammanhang än vid beskattningen.