OBS: Detta är utgåva 2016.7. Sidan är avslutad 2017.

Utländska diplomater och annan utländsk diplomatisk personal samt deras familjer beskattas enligt särskilda regler i svensk intern rätt och omfattas i olika omfattning av de s k Wienkonventionerna. För att du ska kunna få en helhetsbild av beskattninsreglerna finns informationen samlad på sidan Utländska diplomater i Sverige under inkomstslaget tjänst.

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster