OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Ett ackord är en ekonomisk uppgörelse mellan en gäldenär och dennes borgenärer. Skatteverket får besluta om ackord om det är ekonomiskt fördelaktigt och inte olämpligt från allmän synpunkt.