OBS: Detta är utgåva 2016.7. Sidan är avslutad 2023.

Skatteplikt gäller för upplåtelse av terminalanläggning för buss- och tågtrafik under förutsättning att upplåtelsen sker till trafikoperatörer (3 kap. 3 § första stycket 11 ML).

Upplåtelse av del av terminalanläggning till näringsidkare som driver pressbyråkiosker, restauranger, boklådor etc. omfattas däremot inte av bestämmelsen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]