OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Löpande bokföring innebär att ett företag löpande ska bokför alla affärshändelser senast vid en viss tidpunkt. Bokföringen ska stämmas av för att felaktigheter ska upptäckas och rättas. Huvudregeln är att ett företag ska ha en bokföring för all verksamhet, men det finns vissa fall då flera verksamheter får bokföras gemensamt, samt då gemensam bokföring kan användas av flera bokföringsskyldiga företag.