OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Här hittar du information om när den som har ett skattekonto kan hindra återbetalning av ett överskott genom att begära en utbetalningsspärr.

Kontohavaren kan hindra återbetalning genom egen utbetalningsspärr

Skatteverket ska inte betala ut ett överskott om kontohavaren har begärt en egen utbetalningsspärr för att överskottet ska användas för betalning av framtida skatte- eller avgiftsskulder (64 kap. 4 § 5 SFL). Skatteverket prövar inte vad överskottet ska användas till. Den som begärt en egen utbetalningsspärr kan när som helst begära att spärren ska upphöra och att överskottet på skattekontot ska betalas ut.

Anmälan om egen utbetalningsspärr på webben eller i skriftlig form

En anmälan om egen utbetalningsspärr kan göras via Skatteverkets webb om kontohavaren har e-legitimation. Annars bör begäran lämnas i skriftlig form varefter Skatteverket kan registrera spärren på skattekontot.

Egen utbetalningsspärr hindrar inte avräkning inom skattekontot

Även om det finns en utbetalningsspärr registrerad så kommer Skatteverket automatiskt att räkna av ett överskott på kontot mot andra skattekontoskulder. En egen utbetalningsspärr hindrar alltså inte nedsättning av skulder på skattekontot som har lämnats till Kronofogden för indrivning. Spärren hindrar återbetalning från kontot och därmed sker ingen automatisk avräkning mot andra allmänna mål, eller utmätning för enskilda mål. Om Kronofogden meddelar ett förbudsmeddelande och begär betalning kan överskottet på kontot tas i anspråk för avräkning mot allmänna mål eller för utmätning mot enskilda mål.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]