OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Här hittar du information om när den som har ett skattekonto kan hindra återbetalning av ett överskott genom att begära så kallad egen spärr.

Kontohavaren kan hindra återbetalning genom egen spärr

Skatteverket ska inte betala ut ett överskott om kontohavaren har begärt en egen spärr för att överskottet ska användas för betalning av framtida skatte- eller avgiftsskulder (64 kap. 4 § 5 SFL). Skatteverket prövar inte vad överskottet ska användas till. Den som begärt en egen spärr kan när som helst begära att spärren ska upphöra och att överskottet på skattekontot ska betalas ut.

Anmälan om egen spärr på webben eller i skriftlig form

En anmälan om egen spärr kan göras via Skatteverkets webb om kontohavaren har e-legitimation. Annars bör begäran lämnas i skriftlig form varefter Skatteverket kan registrera spärren på skattekontot.

Egen spärr hindrar inte avräkning inom skattekontot

Även om det finns en spärr registrerad så kommer Skatteverket automatiskt att räkna av ett överskott på kontot mot andra skattekontoskulder. En egen spärr hindrar alltså inte nedsättning av skulder på skattekontot som har lämnats till KFM för indrivning. Spärren hindrar däremot en återbetalning som skulle kunna leda till avräkning mot andra allmänna mål, eller utmätning för enskilda mål.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]