OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Utländska näringsidkare kan ha rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt trots att de inte är skatteregistrerade i Sverige (10 kap. och 19 kap. ML).

Dessa ärenden handläggs av utlandsskattekontoren i Malmö och Stockholm.

Återbetalning sker inte via det särskilda konto som finns för skattebetalning (skattekontot) och omfattas inte heller av de regler som finns i skatteförfarandelagen avseende skattekontot.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]