OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

En försäkringsgivare eller ett pensionssparinstitut ska lämna en kontrolluppgift om en betalning till ett privat pensionssparande. Någon kontrolluppgift ska inte lämnas om en premiebetalning till en tjänstepensionsförsäkring.

För vilket pensionssparande ska en kontrolluppgift lämnas?

En kontrolluppgift ska lämnas för en betalning till ett privat pensionssparande som ger rätt till ett pensionssparavdrag (22 kap. 8 § SFL). Ett pensionssparavdrag kan göras för

Vem ska lämna en kontrolluppgift?

En kontrolluppgift om pensionssparande ska lämnas av försäkringsgivaren eller pensionssparinstitutet (22 kap. 8 § SFL).

För vem ska en kontrolluppgift lämnas?

En kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon (22 kap. 8 § SFL).

En kontrolluppgift ska inte lämnas för den som är begränsat skattskyldig i Sverige (jfr. 23 kap. 2 § SFL).

Vilka uppgifter ska en kontrolluppgift innehålla?

Av kontrolluppgiften ska framgå

En kontrolluppgift ska lämnas på fastställt formulär (38 kap. 1 § 1 SFL). En kontrolluppgift om ett pensionssparande lämnas på KU50, blankett 2338 eller 2338b (engelska).

När ska en kontrolluppgift lämnas?

En kontrolluppgift ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari kalenderåret efter det kalenderår som betalningen till pensionsparandet gjordes (24 kap. 1 § SFL).

Försäkringsgivaren eller pensionssparinstitutet ska också informera pensionsspararen om de uppgifter som lämnats i kontrolluppgiften senast den 31 januari kalenderåret efter det kalenderår som kontrolluppgiften gäller (34 kap. 3 § SFL).

Kompletterande information

Om försäkringsgivaren inte uppfyller sin skyldighet att lämna en kontrolluppgift om en pensionsförsäkring ska försäkringen som huvudregel avskattas. Ett undantag från avskattning kan dock göras ett enstaka år om försäkringstagaren själv lämnar uppgifterna (58 kap. 19 b § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar