OBS: Detta är utgåva 2016.8. Sidan är avslutad 2022.

Här beskrivs de regler som gäller för lantbruksenheter vid allmän fastighetstaxering 2017.

För lantbruksenheter beräknas riktvärdet enligt värderingsmodeller som finns i 8, 10 och 12-14 kap. FTL. Beräkningen görs med utgångspunkt i den riktvärdeangivelse som finns på riktvärdekartan för värdeområdet. För värderingsmodellerna har också värdefaktorer och hjälpmedel som tabeller en avgörande betydelse. Här finns information om detta.