OBS: Detta är utgåva 2020.15. Sidan är avslutad 2022.

För lantbruksenheter beräknas riktvärdet enligt värderingsmodeller som finns i 8, 10 och 12-14 kap. FTL. Beräkningen görs med utgångspunkt i den riktvärdeangivelse som finns på riktvärdekartan för värdeområdet. För värderingsmodellerna har också värdefaktorer och hjälpmedel som tabeller en avgörande betydelse. Här finns information om detta.

I värderingsmodellerna har också indelning i värdeområden en viktig funktion. Här finns information om vad ett värdeområde är, vad som påverkar indelningen i värdeområden och om sambandet med riktvärdekartan.