OBS: Detta är utgåva 2017.1. Visa senaste utgåvan.

En ersättning som en arbetsgivare lämnar p.g.a. bestämmelser i en allmän pensionsplan om kostnadsutjämning mellan arbetsgivare är en avdragsgill utgift (28 kap. 20 § IL). Den arbetsgivare som får ersättning p.g.a. kostnadsutjämning ska ta upp intäkten.

Bestämmelsen hänvisar till den skatterättsliga definitionen av allmän pensionsplan.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]