OBS: Detta är utgåva 2017.2. Sidan är avslutad 2018.

Här hittar du information om vad som beskattas enligt lagen om skatt på vinstsparande m.m. I praktiken gäller det vinstsparande som anordnas av bank eller sparkassa som utgör svenskt lotteri och s.k. tidningslotteri.

Skattepliktigt vinstsparande

Skatt ska betalas för penningvinst vid vinstdragning i sådant vinstsparande som utgör svenskt lotteri och som anordnas av en bank eller en sparkassa. Skatt ska även betalas för penningvinst i sådant lotteri som avses i 21 § LL, s.k. tidningslotteri (1 § första stycket lagen om skatt på vinstsparande m.m.).

Så beräknas skatten

Skatten utgör 30 procent av vinstens värde (1 § andra stycket lagen om skatt på vinstsparande m.m.).

När man beräknar skattebeloppet ska den skatt som ska betalas för vinsten räknas in i vinstens värde (1 § tredje stycket lagen om skatt på vinstsparande m.m.). Beräkningen ska alltså göras på vinstens värde inklusive skatt. Det motsvarar 42,86 procent på vinstens värde exklusive skatt.

För vinst i s.k. tidningslotteri, alltså ett lotteri som anordnas med stöd av 21 § LL, ska skatt dock inte betalas med högre belopp än att etthundra kronor återstår av vinsten (1 § andra stycket lagen om skatt på vinstsparande m.m.). Någon motsvarande begränsning finns inte för skatten på vinst vid vinstdragning i en bank eller en sparkassa.

Vem är skattskyldig?

Den som anordnar lotteriet är skattskyldig (2 § första stycket lagen om skatt på vinstsparande m.m.).

Skattskyldighetens inträde

Skattskyldigheten inträder vid vinstdragningen (2 § andra stycket lagen om skatt på vinstsparande m.m.).

Återbetalning av skatten

Skatt ska inte betalas för vinster som inte tagits ut av vinnaren (1 § fjärde stycket lagen om skatt på vinstsparande m.m.).

Om den skattskyldige visar att en vinnare inte har tagit ut sin vinst inom föreskriven tid har den skattskyldige rätt att få tillbaka den skatt som betalats för vinsten. Skatteverket beslutar om återbetalning efter att den skattskyldige har lämnat in en ansökan. Skatteverket betalar ingen ränta på det återbetalade beloppet (3 § lagen om skatt på vinstsparande m.m.).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar