OBS: Detta är utgåva 2017.2. Sidan är avslutad 2023.

Bestämmelsen är endast tillämplig när köparen är någon annan än en beskattningsbar person.

Omfattningen av bestämmelsen

Tjänster med anknytning till transportverksamhet som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person är omsatta inom landet om de fysiskt utförs i Sverige (5 kap. 12 § ML).

Detta gäller oberoende av var säljaren och köparen av tjänsterna är etablerad eller bosatt.

Paragrafen innehåller exempel på vad som är transportanknutna tjänster:

  • lastning
  • lossning
  • godshantering
  • liknande tjänster.

Själva transporttjänsten omfattas inte av denna bestämmelse.

Bestämmelsen motsvaras av artikel 54.2 a i mervärdesskattedirektivet.

Vad bestämmelsen inte omfattar

Tjänsterna ska tillhandahållas någon annan än en beskattningsbar person. Om köparen är en beskattningsbar person omfattas tjänsterna i stället av huvudregeln för beskattningsbara personer i 5 kap. 5 § ML.

Tjänst i samband med export

En transportanknuten tjänst, t.ex. en lastning, som fysiskt utförs i Sverige kan ha samband med export och därför vara omsatta utomlands enligt 5 kap. 19 § 2 ML. Läs mer om beskattningsland för tjänster i samband med export m.m.

Bikostnad vid import

Denna typ av tjänster kan även omfattas av ett undantag. En tjänst inom transportområdet är undantagen från skatteplikt i det fall ersättning för tjänsten ingår i beskattningsunderlaget för import (3 kap. 32 § ML). Information om bikostnad vid import hittar du på sidan Skattefrihet vid import.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar