På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår

OBS: Nedan visas versionen från 27 apr 2017. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

OBS: Nedan visas versionen från 27 apr 2017. För att se den senaste informationen, klicka här.

Under vissa förutsättningar kan en europeisk ekonomisk intressegruppering (”intressegruppering”) vara bokföringsskyldig i Sverige. Om intressegrupperingen är bokföringsskyldig ska den löpande bokföringen avslutas med en årsredovisning eller ett årsbokslut.

Bokföringsskyldighet för europeiska ekonomiska intressegrupperingar

En europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG) kan liknas vid ett handelsbolag som verkar över gränserna. De som vill bilda en intressegruppering ska ingå ett avtal och låta registrera grupperingen. Intressegrupperingen behöver inte ha något eget kapital och medlemmarna är obegränsat solidariskt ansvariga för grupperingens skulder.

Intressegruppering med säte i Sverige

En intressegruppering som har sitt säte i Sverige är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (5 § lag 1994:1927 om europeiska ekonomiska intressegrupperingar). Reglerna i bokföringslagen ska tillämpas fullt ut oavsett om intressegrupperingen bedriver näringsverksamhet eller inte i Sverige. Läs mer om vad bokföringsskyldigheten innebär.

Intressegruppering utan säte i Sverige

En intressegruppering som inte har sitt säte i Sverige, men som bedriver näringsverksamhet här ska ha en egen bokföring för den verksamheten, skild från dess övriga bokföring (5 § lag om europeiska ekonomiska intressegrupperingar).

Avsluta den löpande bokföringen

Om intressegrupperingen bedöms vara ett större företag enligt villkoren i 6 kap. 1 § första stycket 6 BFL ska den löpande bokföringen för varje räkenskapsår avslutas med en årsredovisning. En intressegruppering bedöms vara ett större företag om den uppfyller mer än ett av följande villkor för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

  • mer än 50 anställda i medeltal
  • mer än 40 miljoner i redovisad balansomslutning
  • mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning.

Detsamma gäller om intressegrupperingen är ett moderföretag och koncernen når upp till mer än ett av gränsvärdena för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.

Större företag upprättar årsredovisning

Årsredovisningen ska upprättas i enlighet med bestämmelserna i årsredovisningslagen (6 kap. 2 § BFL och 1 kap. 1 § ÅRL). Årsredovisningen ska offentliggöras genom att intressegrupperingen, inom sex månader från räkenskapsårets utgång, ger in bestyrkta kopior av årsredovisningen och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret till Bolagsverket (8 kap. 3 § ÅRL).

Mindre företag upprättar årsbokslut

Om intressegrupperingen inte ska upprätta en årsredovisning därför att den inte anses vara ett större företag ska den löpande bokföringen för räkenskapsåret i stället avslutas med ett årsbokslut (6 kap. 3 § BFL). Årsbokslutet ska upprättas i enlighet med bestämmelserna i 6 kap. 45 §§ BFL.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Bokföringslag (1999:1078) [1] [2] [3] [4] [5]
  • Lag (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar [1] [2]
  • Årsredovisningslag (1995:1554) [1] [2]

Referenser inom bokföring & redovisning

Till toppen