OBS: Detta är utgåva 2017.3. Visa senaste utgåvan.

Till skillnad från andra associationsformer finns det beträffande handelsbolag ett generellt medansvar för bolagets förpliktelser.

Bolagsmännen i ett handelsbolag har ett solidariskt betalningsansvar för skatter och avgifter. Kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag med ett begränsat personligt ansvar för en eller flera bolagsmän.

De civilrättsliga reglerna bestämmer hur ett handelsbolag/kommanditbolag bildas, bolagsmännens interna rättigheter och skyldigheter, bolagets och bolagsmännens förhållande till utomstående samt hur bolaget kan upplösas.