OBS: Detta är utgåva 2017.6. Sidan är avslutad 2017.

Begränsat skattskyldiga artister och idrottsutövare samt utländska artistföretag och arrangörer beskattas enligt A-SINK. Särskild inkomstskatt tas ut med 15 procent.

Näringsverksamhet och skatteplikt enligt A-SINK

Fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet kan vara skattskyldiga enligt A-SINK. Det gäller för

  • artister och idrottsmän som är bosatta utomlands
  • artistföretag och arrangörer som är hemmahörande i utlandet eller bosatta utomlands.

En förutsättning för skattskyldigheten är att personen uppbär en enligt A-SINK skattepliktig inkomst.

Du kan läsa mer om skattskyldigheten och vad som avses med begrepp som t.ex. artistföretag och arrangör vid tillämpning av A-SINK på sidan Vem är skattskyldig enligt A-SINK?.

Möjlighet att välja beskattning enligt IL

En artist, idrottman eller ett artistföretag har möjlighet att välja att bli beskattad enligt IL i stället för enligt A-SINK. Personen är då undantagen från skattskyldighet enligt A-SINK. Skatteverket ska efter begäran meddela beslut om skattskyldighet enligt IL (5 a § A-SINK).

Vilka inkomster är skattepliktiga?

Vilka inkomster som är skattepliktiga respektive undantagna från skatteplikt kan du läsa om på sidan Vilka inkomster är skattepliktiga?.

Hur beskattas inkomsterna?

Vid beskattning enligt A-SINK tas särskild inkomstskatt ut med 15 procent (9 § A-SINK). Läs mer om hur inkomsterna beskattas.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. [1] [2]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster