OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Tryggande av tjänstepension genom ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut påverkar underlaget för SLP i vissa fall.

Betalning eller överföring till ett utländskt tjänstepensionsinstitut ökar underlaget

Tjänstepension kan tryggas med avdragsrätt genom betalning eller överföring till ett utländskt tjänstepensionsinstitut förutsatt att avtalet om tjänstepension är jämförbart med en pensionsförsäkring respektive att institutet kan likställas med en pensionsstiftelse.

Avtal om tjänstepension jämförbart med en pensionsförsäkring

Underlaget för SLP ökar med betalning till ett utländskt tjänstepensionsinstitut om avtalet är jämförbart med pensionsförsäkring (2 § första stycket f SLPL).

Tjänstepensionsinstitut likställs med en pensionsstiftelse

Underlaget för SLP ökar med överföring till ett utländskt tjänstepensionsinstitut enligt ett avtal om tjänstepension om institut likställs med pensionsstiftelse enligt tryggandelagen (2 § första stycket f SLPL).

Ersättning från ett tjänstepensionsinstitut minskar underlaget

Underlaget för SLP ska minska med ersättning som betalas till arbetsgivaren från ett sådant utländskt tjänstepensionsinstitut som likställs med en pensionsstiftelse enligt tryggandelagen (2 § första stycket h SLPL).

Utbetalningen av pensionen ökar underlaget

Tryggas tjänstepension genom ett utländskt tjänstepensionsinstitut enligt ett avtal om tjänstepension och institutet kan likställas med en pensionsstiftelse enligt tryggandelagen betalar normalt den som utfäst tjänstepensionen ut pensionen. Utbetald pension ökar underlaget för SLP (2 § första stycket d SLPL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader [1] [2] [3] [4]