OBS: Detta är utgåva 2017.7. Sidan är avslutad 2023.

Avrundning av öretal i en faktura

Mervärdesskatt beräknas på beskattningsunderlaget enligt gällande skattesats. Det innebär att mervärdesskattebeloppet i en faktura kan komma att anges i kronor och ören. Öretalet anges då med två siffror, i vissa fall efter avrundning.

Om avrundning till hela krontal tillämpas vid faktureringen får sådan avrundning göras på mervärdesskattebeloppet under förutsättning att avrundningen görs enligt 2 § lagen om avrundning av vissa öresbelopp. Skatteverket anser att mervärdesskatten av praktiska skäl inte behöver ändras i fakturan när fakturans slutsumma avrundas uppåt eller nedåt enligt lagen om avrundning av vissa öresbelopp.

När avrundning sker enligt lagen om avrundning av vissa öresbelopp gäller följande. Om öretal ingår i det belopp som ska betalas ska öretalet avrundas till närmaste hundratal. Vid avrundningen ska då slutsiffrorna ett till och med fyrtionio avrundas nedåt och slutsiffrorna femtio till och med nittionio avrundas uppåt (2 § lagen om avrundning av vissa öresbelopp).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp [1]