OBS: Detta är utgåva 2014.14. Sidan är avslutad 2023.

Här hittar du information om avrundning av öresbelopp i fakturor och i skattedeklarationer.

Avrundning av öretal i en faktura

Om öretal ingår i det belopp som ska betalas ska öretalet avrundas till närmaste hundratal. Vid avrundningen ska då slutsiffrorna ett till och med fyrtionio avrundas nedåt och slutsiffrorna femtio till och med nittionio avrundas uppåt (2 § lagen om avrundning av vissa öresbelopp).

Om avrundning till hela krontal tillämpas vid faktureringen får sådan avrundning göras på mervärdesskattebeloppet under förutsättning att avrundningen görs enligt 2 § lagen om avrundning av vissa öresbelopp. Skatteverket anser att mervärdesskatten av praktiska skäl inte behöver ändras i fakturan när fakturans slutsumma avrundas uppåt eller nedåt enligt lagen om avrundning av vissa öresbelopp.

Avrundning av öretal i en skattedeklaration

Vid redovisning i en skattedeklaration gäller inte lagen om avrundning av vissa öresbelopp. I stället gäller avrundningsbestämmelsen i SFF.

När utgående och ingående skatt deklareras i skattedeklarationen ska avrundning ske nedåt så att öretalen faller bort (22 kap. 1 § SFF). Det innebär att redovisning och inbetalning av mervärdesskatt till statsverket alltid görs i hela krontal.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]

Övrigt

  • lag om avrundning av vissa öresbelopp (1970:1029) [1]