OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Vissa typer av aktörer kan ta emot tobaksvaror utan tobaksskatt genom att varorna flyttas till dem under ett uppskovsförfarande. De aktörer som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg kan dock ta emot tobaksvaror utan tobaksskatt trots att varorna inte flyttas till dem under ett uppskovsförfarande.

Den som har provianteringstillstånd kan ta emot varor utan skatt trots att varorna har släppts för konsumtion

Vissa typer av aktörer kan ta emot tobaksvaror utan tobaksskatt genom att varorna flyttas till dem under ett uppskovsförfarande. De aktörer som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg kan dock ta emot tobaksvaror utan tobaksskatt trots att varorna inte flyttas till dem under ett uppskovsförfarande. Varorna har alltså i dessa fall redan släppts för konsumtion. En förutsättning för att den som har provianteringstillstånd ska kunna ta emot varorna utan skatt är dock att varorna ska användas för vissa ändamål.

Skatte­befrielsen uppnås i dessa fall genom att upplagshavaren har rätt att göra avdrag för skatten på de varor som har tagits emot av en tillståndshavare enligt lagen om proviantering.

Förutsättningar för skattefriheten

Den som har tillstånd enligt lagen om proviante­ring av fartyg och luftfartyg får, i enlighet med vad som anges i tillståndet, ta emot tobaksvaror utan tobaksskatt från en upplagshavare i Sverige för (31 e § LTS):

  • förbruk­ning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort
  • försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land.

Med utländsk ort menas här både annat EU-land och tredje land.

Den som har provianteringstillstånd får också, i enlighet med vad som anges i tillståndet, ta emot tobaksvaror utan tobaksskatt för ovan nämnda ändamål, om varorna tas emot under ett uppskovs­förfarande från ett skatteupplag eller en importplats i ett annat EU-land (31 e § LTS).

Tillstånd meddelas av Tullverket

Tillstånd att proviantera fartyg eller luftfartyg meddelas av Tullverket och beviljas den som bedriver verksamhet ombord på fartyget eller luftfartyget. Tillstånd beviljas antingen för viss tid eller för varje tillfälle som proviantering sker. De närmare förutsätt­ningarna för att beviljas tillstånd finns i lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1994:1563) om tobaksskatt [1] [2]
  • Lag (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg [1]