OBS: Detta är utgåva 2017.7. Sidan är avslutad 2023.

Handel med guld följer normalt de allmänna reglerna för beskattningen. Det finns några speciella regler.

Beskattning av handel med guld

I huvudsak beskattas all handel med guld i Sverige. Beskattningen sker enligt de allmänna reglerna i mervärdesskattelagen och efter normalskattesatsen. Det innebär att försäljning av t.ex. guldsmycken i detaljhandeln ska beskattas med 25 procent och att skatten ska redovisas och betalas av säljaren.

Undantag

I vissa fall är handel med guld undantaget från skatteplikt. Det gäller vid försäljning av

Frivillig skattskyldighet

Vid försäljning av investeringsguld kan säljaren i vissa fall välja att bli frivilligt skattskyldig för transaktionen.

Omvänd skattskyldighet

Det finns också tillfällen vid handel med guld då det är köparen och inte säljaren som ska redovisa den utgående skatten.

Byte av guld

Vid omarbetning av guld är det ofta inte en tjänst som utförs på det inlämnade guldet utan i stället är det byte av guld mot annat guld.

Vinstmarginalbeskattning

Reglerna om vinstmarginalbeskattning kan bli tillämpliga t.ex. vid handel med begagnade guldsmycken. Reglerna gäller dock inte för föremål som helt eller till väsentlig del består av guld som är obearbetat eller i huvudsak obearbetat samt skrot, avfall eller liknande som innehåller guld (9 a kap. 4 § ML).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]