OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Handel med guld följer normalt de allmänna reglerna för beskattningen. Det finns några speciella regler.

Beskattning av handel med guld

I huvudsak beskattas all handel med guld i Sverige. Beskattningen sker enligt de allmänna reglerna i mervärdesskattelagen och efter normalskattesatsen. Det innebär att försäljning av t.ex. guldsmycken i detaljhandeln är skattepliktig, ska beskattas med 25 procent och redovisas av säljaren.

Undantag

I vissa fall är handel med guld undantaget från skatteplikt. Det gäller

Frivillig skattskyldighet

Vid försäljning av investeringsguld kan säljaren i vissa fall välja att bli frivilligt skattskyldig för transaktionen.

Omvänd skattskyldighet

Det finns också tillfällen vid handel med guld då det är köparen och inte säljaren som ska redovisa den utgående skatten.

Byte av guld

Vid omarbetning av guld är det ofta inte en tjänst som utförs på det inlämnade guldet utan i stället är det byte av guld mot annat guld.

Vinstmarginalbeskattning

Reglerna om vinstmarginalbeskattning kan bli tillämpliga t.ex. vid handel med begagnade guldsmycken.