OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Skatteavdrag ska inte göras för värdet av förmåner av fria hemresor eller ersättningar för kostnader för hemresor. Detta gäller endast under förutsättning att Skatteverket har fattat ett särskilt beslut om att skatteavdrag inte ska göras.

Det krävs ett beslut av Skatteverket för att inte göra skatteavdrag

På ansökan kan Skatteverket besluta att arbetsgivaren får undanta förmåner av fria hemresor eller ersättningar för kostnader för hemresor med allmänna kommunikationer vid beräkningen av skatteavdrag (11 kap. 12 § SFL). Det ska därför finnas ett beslut från Skatteverket för att arbetsgivaren ska ha rätt att inte göra skatteavdrag sådana fall.

Avdrag för hemresor

Om man på grund av sitt arbete vistas på annan ort än den där man bor eller där ens familj bor har man rätt till avdrag för en hemresa i veckan om avståndet är mer än 50 km. Läs även om avdragsrätt för hemresor.

Arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter

Kostnader för hemresor är att anse som privata levnadskostnader för den anställde. Det innebär att ersättningen för dessa kostnader ska jämställas med lön och ska därför vara underlag för arbetsgivaravgifter. Detta gäller även i de fall Skatteverket beslutat att arbetsgivaren inte ska göra skatteavdrag från ersättningen eller förmånen. Även förmåner av fri hemresa ska ingå i underlaget för beräkningen av arbetsgivaravgifter.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]