OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

I vilka fall ska kupongskatt hållas inne och vem ska hålla inne skatten?

Den som för egen eller annans räkning tar emot utdelning ska lämna uppgifter till utbetalaren på fastställt formulär så att denne kan bedöma om den utdelningsberättigade är skattskyldig till kupongskatt eller inte. Om det inte uppenbart framgår av uppgifterna att den utdelningsberättigade inte är skattskyldig ska utbetalaren hålla inne kupongskatt (14 § första stycket KupL).

Vid utbetalning av utdelning i utlandet ska utbetalaren alltid hålla inne kupongskatt (14 § tredje stycket KupL).

Hur mycket kupongskatt ska hållas inne?

Kupongskatt tas ut med 30 procent av utdelningen (5 § KupL).

Begränsningar i skatteuttaget p.g.a. bestämmelser i skatteavtal

Flera av de skatteavtal som Sverige har ingått med andra länder begränsar Sveriges beskattningsrätt.

Skatten kan sättas ned i i samband med att den hålls inne (direktnedsättning) eller genom återbetalning i efterhand. Om aktuellt skatteavtal innehåller bestämmelser om att nedsättning ska ske genom återbetalning kan direktnedsättning inte tillämpas.

Hemvistintyg krävs för direktnedsättning

För att skatten ska få sättas ned i samband med att den hålls inne (direktnedsättning) krävs att den utdelningsberättigade lämnar ett intyg om hemvist till utbetalaren. Hemvistintyget ska vara utfärdat av en myndighet eller av en bank i hemvistlandet.

I fråga om Schweiz tillämpas återbetalning

Bestämmelser om att nedsättning ska ske genom återbetalning finns i skatteavtalet med Schweiz. Den utdelningsberättigade måste då ansöka om återbetalning av kupongskatt.

Avdrag för anskaffningsutgiften på utskiftning vid likvidation för bosatt inom EES

Skatteverket anser att vid uttag av kupongskatt på utskiftning vid likvidation ska avdrag för anskaffningsutgiften medges redan vid utbetalningstillfället när den utdelningsberättigade är bosatt inom EES.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Likvidation - utbetalning till begränsat skattskyldig [1]