OBS: Detta är utgåva 2017.7. Sidan är avslutad 2020.

Skatteverket kan inte alltid utreda om en person är svensk medborgare eller inte. I sådana fall kan den som vill bli registrerad som svensk medborgare i folkbokföringen ansöka om förklaring av svenskt medborgarskap hos Migrationsverket (21–22 §§ MedbL).

En förklaring enligt 21 § MedbL innebär att personen redan är svensk medborgare och inte att han eller hon blir svensk medborgare genom beslutet.

För den som är folkbokförd ska en ansökan om förklaring lämnas till Migrationsverket (5 § MedbF). Migrationsverket skickar en underrättelse till Skatteverket om det visar sig att personen är svensk medborgare (9 § MedbF). Om sökanden inte är folkbokförd i Sverige ska ansökan om förklaring i stället lämnas in till svensk beskickning i utlandet (5 § MedbF).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap [1]
  • Medborgarskapsförordning (2001:218) [1] [2]