OBS: Detta är utgåva 2019.8. Sidan är avslutad 2020.

Om det finns osäkerhet om en person är svensk medborgare kan Migrationsverket efter ansökan pröva frågan.

Om Skatteverket inte kan fastställa om en person är svensk medborgare

Skatteverket kan i vissa fall t.ex. vid inflyttning till Sverige inte fastställa om en person är svensk medborgare. Skatteverkets utredningsskyldighet är begränsad och vid beslut om registrering av svenskt medborgarskap måste verket utgå ifrån lätt konstaterbara fakta (RÅ 2000 not 122).

Om Skatteverket inte registrerar svenskt medborgarskap för en person trots att det finns en begäran om detta så har hen möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsdomstol.

Ansökan om förklaring hos Migrationsverket

I tveksamma fall kan en person som vill bli registrerad som svensk medborgare i folkbokföringen ansöka hos Migrationsverket om förklaring att hen är svensk medborgare (21–22 §§ MedbL).

En ansökan om förklaring av svenskt medborgarskap från en folkbokförd person ska ges in till Migrationsverket. Om personen inte är folkbokförd i Sverige ska ansökan i stället lämnas till svensk beskickning (ambassad eller karriärkonsultat) i utlandet (5 § MedbF). Om det visar sig att en person är svensk medborgare efter förklaring skickar Migrationsverket en underrättelse om detta till Skatteverket (9 § MedbF).

En förklaring från Migrationsverket enligt 21 § MedbL innebär att personen redan är svensk medborgare och inte att hen blivit svensk medborgare genom beslutet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap [1]
  • Medborgarskapsförordning (2001:218) [1] [2]