På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår

OBS: Nedan visas versionen från 12 sep 2017. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

OBS: Nedan visas versionen från 12 sep 2017. För att se den senaste informationen, klicka här.

När ska beslut om skattetillägg normalt meddelas?

Ett beslut om skattetillägg på grund av att skatteavdrag inte har gjorts ska meddelas senast under det sjätte året efter utgången av det kalenderår då avdraget skulle ha gjorts (52 kap. 8 § första stycket SFL).

Tidsfristen för att besluta om skattetillägg förkortas om ansvar för skatteavdrag beslutats

Förutom skattetillägget kan den som underlåter att göra skatteavdrag också bli ansvarig för den skatt som borde ha dragits av.

Sexårsregeln har en begränsning som innebär att ett beslut om skattetillägg måste meddelas samtidigt med ett beslut om ansvar enligt 59 kap. SFL (52 kap. 8 § andra stycket SFL). Ett beslut om skattetillägg förutsätter inte att även ett beslut om ansvar fattas, men om så sker ska besluten meddelas samtidigt. Det innebär att Skatteverkets möjlighet att besluta om skattetillägg upphör efter det att Skatteverket har meddelat ett beslut om ansvar för skatteavdrag som inte har gjorts.

Tidsfristen är inte förkortad när en tillfällig spärr upphör p.g.a. underrättelse från åklagare

Om en tillfällig spärr att fatta beslut om skattetillägg har upphört på grund av ett beslut eller en åtgärd från åklagare (49 kap. 10 a § andra stycket SFL) får ett beslut om skattetillägg meddelas även om Skatteverket redan har meddelat ett beslut om ansvar för skatteavdrag som inte har gjorts. (52 kap. 8 § andra stycket andra meningen SFL). Ett sådant beslut ska meddelas senast inom sexårsfristen. Bestämmelsen i 52 kap. 8 a § SFL kan dock innebära att skattetilläggsbeslutet kan meddelas även efter denna sexårsfrist.

Meddelas ett beslut om ansvar efter det att den tillfälliga spärren har upphört ska ett beslut om skattetillägg meddelas senast samtidigt med detta beslut. Därefter får något beslut om skattetillägg för underlåtna skatteavdrag inte meddelas.

Begränsad möjlighet att ta ut skattetillägg efter underrättelse från åklagare i vissa fall

Även om en åklagare har skickat en underrättelse till Skatteverket om att t.ex. en förundersökning lagts ned anser Skatteverket att det i vissa fall på grund av förbjuden retroaktivitet kan finnas hinder mot att ta ut skattetillägg p.g.a. underlåtna skatteavdrag (Skatteverkets ställningstagande Begränsad möjlighet att ta ut skattetillägg efter underrättelse från åklagare) . Ett sådant fall föreligger om möjligheten för Skatteverket att ta ut skattetillägg har löpt ut senast vid utgången av 2015 enligt den då gällande lagstiftningen. Något skattetillägg kan då inte tas ut trots att det i 52 kap. 8 § andra stycket SFL sägs att beslut om enbart skattetillägg får meddelas även om beslut om ansvar när skatteavdrag inte har gjorts redan har beslutats.

Exempel: beslut om ansvar när skatteavdrag inte har gjorts har meddelats före utgången av 2015

En arbetsgivare har inte gjort skatteavdrag och beslut om ansvar har meddelas före utgången av 2015. Möjligheten att ta ut skattetillägg har då upphört i och med Skatteverkets beslut. Eftersom möjligheten upphörde före ikraftträdandet av den nya lydelsen av 52 kap. 8 § andra stycket SFL (före 1 januari 2016) är det inte möjligt att vid en senare tidpunkt tillskapa en ny möjlighet att ta ut ett skattetillägg. Skattetillägg kan därför inte tas ut trots den utökade möjligheten att ta ut skattetillägg i 52 kap. 8 § andra stycket andra meningen SFL.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Begränsad möjlighet att ta ut skattetillägg efter underrättelse från åklagare [1]

Referenser inom förvaltningsrätt & förfarande

Till toppen