OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Om en arvinge eller universell testamentstagare inte talar om ifall han eller hon vill göra anspråk på sitt arv eller på sin rätt enligt testamente får Skatteverket förelägga honom eller henne att göra sin rätt gällande.

Föreläggandet sker efter en ansökan från den som annars är berättigad till arvet (16 kap. 5 § ÄB).

Läs även om förkortad preskriptionstid.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Ärvdabalk (1958:637) [1]