OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Om en arvinge eller testamentstagare inte talar om ifall hen vill göra anspråk på sitt arv eller på sin rätt enligt testamente får Skatteverket förelägga arvingen eller testamentstagaren att göra sin rätt gällande.

Föreläggandet sker efter en ansökan från den som annars är berättigad till arvet (16 kap. 5 § ÄB).

Läs även om förkortad preskriptionstid.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Ärvdabalk (1958:637) [1]