OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Den som har fått en undantagsförmån ska ta upp värdet av denna förmån till beskattning. Med undantagsförmån menas att den som överlåter sin fastighet förbehåller sig rätten att få använda den på något sätt framöver eller få rätt till avkastning från fastigheten, till exempel att

  • få bo kvar i en byggnad som finns på fastigheten (privatbostadsfastighet)
  • få behålla en rättighet, t.ex. en jakträtt eller att bruka viss mark
  • få rätt att avverka skog
  • få någon annan typ av förmån.

Utmärkande för en undantagsförmån är också att rättigheten som belastar fastigheten inte kan utvidgas i efterhand (RÅ 1994 not. 121).

När rätten att t.ex. bo kvar i den tidigare bostaden är kopplad till en tidigare anställning är det inte fråga om en undantagsförmån utan en vanlig förmån eller pension. Skatteverket anser att pension i form av bostadsförmån ska tas upp hos förmånstagaren i inkomstslaget tjänst som pension.

Referenser på sidan

Ställningstaganden

  • Pension i form av bostadsförmån [1]