OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Skattskyldigheten inträder vid olika tidpunkter för de olika aktörerna. Här beskrivs bestämmelserna för de aktörer som inte är godkända lagerhållare.

Allmänt om skattskyldighetens inträde

Bestämmelserna om skattskyldighetens inträde finns i 12 § LSKE och ser olika ut för de olika kategorierna av skattskyldiga.

Läs mer om skattskyldighetens inträde för godkända lagerhållare här.

Den som yrkesmässigt tillverkar varor utan att vara godkänd lagerhållare

För den som är skattskyldig enligt 8 § 2 a LSKE, d.v.s. den som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor utan att vara godkänd lagerhållare, inträder skattskyldigheten när varorna tillverkas (12 § 2 LSKE).

Den som yrkesmässigt för in eller tar emot varor från ett annat EU-land utan att vara godkänd lagerhållare

För den som är skattskyldig enligt 8 § 2 b LSKE, d.v.s. den som yrkesmässigt för in eller tar emot skattepliktiga varor från ett annat EU-land utan att vara godkänd lagerhållare, inträder skattskyldigheten när varorna förs in till Sverige (12 § 3 LSKE).

Skatt i samband med import i vissa fall

För den som är skattskyldig enligt 9 § LSKE, d.v.s. för yrkesmässig import av skattepliktiga varor, inträder skattskyldigheten när skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat (12 § 4 LSKE).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Referenser inom kemikalieskatt på viss elektronik