OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Ersättningar för blodgivning m.m. är skattefria

Sedvanliga ersättningar till den som lämnat blod, modersmjölk eller organ är skattefria. Ofta används fasta schablonmässigt bestämda ersättningar vid donationer.

Sedvanliga ersättningar till ägg- och spermadonatorer har ansetts skattefria enligt samma bestämmelse (8 kap. 29 § IL).

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst är skattepliktig

Om en särskild ersättning för förlorad arbetsförtjänst betalas ut vid organdonation i ett visst fall bör denna ersättning inte kunna innefattas i begreppet ”sedvanliga ersättningar”. En sådan ersättning är därför skattepliktig.

Ersättning till försökspersoner är skattepliktig

Ersättning till försökspersoner som deltar i läkemedelstest, kliniska undersökningar eller experiment är skattepliktig.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]