OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

I sparandedirektivet fanns bestämmelser om informationsutbyte vad avser vissa kapitalinkomster. Direktivet gav vissa medlemsstater rätt att, istället för informationsutbyte, innehålla källskatt. Med sparandedirektivet som förebild har EU tecknat avtal med andra länder. I dessa avtal fanns motsvarande bestämmelser om källskatteavdrag. Sparandedirektivet och de flesta övriga avtal har upphört att gälla.

Sparandedirektivet och de flesta liknande avtal har upphört att gälla från och med inkomståret 2017

Genom rådets direktiv (EU) 2015/2060 upphörde sparandedirektivet, 2003/48/EG, att gälla den 1 januari 2016. Ytterligare information om sparandedirektivet och liknande avtal finns i 2014 års utgåva av denna vägledning.

Avtal med Curaçao och Sint Maarten

Med sparandedirektivet som förebild har Sverige ingått liknande avtal, SÖ 2005:18, med Curaçao och Sint Maarten (f.d. Nederländska Antillerna). Avtalet är inte uppsagt. Det är emellertid oklart om dessa territorier fortfarande drar källskatt i stället för att utbyta information om kapitalinkomster.

Om källskatt innehålls på grund av detta avtal ska all ränta redovisas till sitt bruttobelopp i deklarationen dvs. före avdrag för svensk och utländsk källskatt. Skatteverket anser att den källskatt som tas ut enligt avtalet ska undanröjas genom avräkning och återbetalning.

Referenser på sidan

Ställningstaganden

  • Undanröjande av dubbelbeskattning enligt sparandedirektivet samt avtalen med Guernsey, Isle of Man m.fl. [1]