OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Sverige ska avräkna och återbetala källskatt på vissa utländska inkomster från sparande.

Sverige har ingått ett avtal, SÖ 2005:18, med Curaçao och Sint Maarten (f.d. Nederländska Antillerna). Avtalet är inte uppsagt. Det är emellertid oklart om dessa territorier fortfarande drar källskatt i stället för att utbyta information om kapitalinkomster.

Om källskatt innehålls på grund av detta avtal ska all ränta redovisas till sitt bruttobelopp i deklarationen dvs. före avdrag för svensk och utländsk källskatt. Skatteverket anser att den källskatt som tas ut enligt avtalet ska undanröjas genom avräkning och återbetalning.

Referenser på sidan

Ställningstaganden

  • Undanröjande av dubbelbeskattning enligt sparandedirektivet samt avtalen med Guernsey, Isle of Man m.fl. [1]