OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

De flesta av Skatteverkets beslut går att ändra eller ompröva, och i vissa fall är Skatteverket skyldigt att ändra eller ompröva ett fattat beslut. I förvaltningslagen finns det bestämmelser som kan sägas vara miniminivå för när en ändring får eller ska göras. För många områden finns det dessutom bestämmelser om omprövning i speciallagarna. För många områden finns det bestämmelser om omprövning i speciallagarna, som gäller före förvaltningslagen.

Uppdaterat