OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

SFL:s bestämmelser om omprövning är tillämpliga på de beslut om nikotinskatt som Skatteverket fattar. Skatteverkets övriga beslut enligt lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter (LSNP) omfattas inte av SFL:s bestämmelser om omprövning.

Nytt: 2018-07-03

Sidan har tillkommit med anledning av den nya lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2018.

Beslut om skatt enligt LSNP omprövas enligt SFL

SFL:s bestämmelser om omprövning är tillämpliga på de beslut om punktskatt på vissa nikotinhaltiga produkter (nikotinskatt) som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i LSNP (17 § LSNP). Skatteverkets övriga beslut enligt LSNP omfattas inte av SFL:s bestämmelser om omprövning. Det finns heller inga särskilda bestämmelser om omprövning i LSNP. Förvaltningslagens bestämmelser om ändring av beslut är därför tillämpliga på dessa beslut.

Beslut där SFL:s bestämmelser om omprövning inte är tillämpliga

Följande typer av beslut omfattas inte av SFL:s bestämmelser om omprövning:

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter [1] [2] [3]