OBS: Detta är utgåva 2018.13. Sidan är avslutad 2021.

Skatteverket kan i vissa fall kan ändra ett samordningsnummer och tilldela ett nytt samordningsnummer. Skatteverket har även möjlighet att annullera ett samordningsnummer.

Skatteverket beslutar om ändring

Skatteverket beslutar om ändring av samordningsnummer och tilldelar ett nytt samordningsnummer.

Fel födelsetid eller kön

På motsvarande sätt som för personnummer kan Skatteverket ändra ett samordningsnummer till följd av rättelse av födelsetiden eller en felaktig könssiffra.

Om födelsetiden är felaktig ändras samordningsnumret med hänvisning till det gamla numret.

Dubbla samordningsnummer

Om en person av någon anledning skulle ha tilldelats två eller fler samordningsnummer ska numren kopplas samman med en hänvisning. Utgångspunkten är att det nummer som är mest använt i samhället och därför innehåller mest information är det nummer som personen sedan ska behålla.

För att ta reda på vilket nummer som används mest kontaktar Skatteverket den myndighet som har begärt samordningsnumret eller andra myndigheter som har fått avisering om numret. Om det ändå inte går att utreda vilket nummer som används mest kan Skatteverket kontakta personen själv.

TP-nummer

En person som har ett så kallat TP-nummer, tilldelas ett samordningsnummer vid rättelse av uppgift om födelsetid eller kön. Ett TP-nummer är ett personnummer som, enligt äldre bestämmelser tilldelades personer som inte skulle vara folkbokförda. Läs mer om TP-nummer före år 2000.

Annullering

Ett samordningsnummer kan endast annulleras om det har tilldelats en person som överhuvudtaget inte ska ha ett samordningsnummer eller om personen inte ens existerar.

Om en myndighet eller utbildningsanordnare begär att ett samordningsnummer ska tas bort därför att det innehåller felaktiga uppgifter, till exempel om födelsetid eller medborgarskap, bör uppgiften inte annulleras utan i stället rättas av Skatteverket. Skatteverket kan även rätta uppgift om styrkt identitet så att det av folkbokföringen framgår att identiteten inte är styrkt.

Skatteverket kan inte ta bort ett samordningsnummer på begäran av en enskild person.