OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Det är inte tillåtet att förvärva ett mellannamn, men den som redan har ett mellannamn fortsätter att bära det. Mellannamnet kan tas bort eller omvandlas till ett efternamn.

Vad är ett mellannamn?

Enligt 1982 års namnlag kunde en person i vissa situationer förvärva ett mellannamn för att visa samhörighet med en förälder eller en make. Det kan inte föras vidare till ett barn eller till en make. Mellannamnet bärs efter förnamnen och närmast före efternamnet utan bindestreck, d.v.s. mellan de övriga namnen.

Mellannamn är inte ett personnamn

Mellannamn är inte ett personnamn i personnamnlagens mening. Lagen saknar därför bestämmelser om förvärv av ett mellannamn. I stället finns bestämmelser om förvärv av ett dubbelt efternamn för att visa samhörighet med andra familjemedlemmar.

Den som redan har ett mellannamn har det kvar till dess att hen ansöker hos Skatteverket om att ta bort det eller omvandla det till ett enkelt efternamn eller en del i ett dubbelt efternamn (punkten 9 i övergångsbestämmelserna).

En ansökan om borttag eller omvandling av mellannamn är avgiftsfri.

Borttag eller omvandling av mellannamn

Den som bär ett mellannamn kan ansöka hos Skatteverket om att det ska tas bort. Personen bär därefter endast sitt efternamn.

En person kan även ansöka om att mellannamnet ska omvandlas till ett enkelt efternamn. Personen bär därefter det tidigare mellannamnet som ett efternamn.

Mellannamnet kan omvandlas till en del i ett dubbelt efternamn. Sökanden anger i vilken ordning namnen ska bäras och om det ska vara bindestreck eller inte mellan namndelarna. Efter ändringen bär personen endast ett dubbelt efternamn som består av två enkla efternamn, d.v.s. det tidigare mellannamnet i kombination med ett enkelt efternamn. Det dubbla efternamnet är därefter personens efternamn.

Det är inte möjligt för en mellannamnsbärare att förvärva ett dubbelt efternamn och samtidigt behålla sitt mellannamn. Skatteverket ska då, utan ansökan, ta bort mellannamnet (punkten 10 i övergångsbestämmelserna).

När börjar ändringen gälla?

Ett borttag eller omvandling av mellannamn enligt punkten 9 i övergångsbestämmelserna gäller från och med dagen för registreringen i folkbokföringen (jfr 35 § PNL).

Om ett mellannamn tas bort på grund av byte till ett dubbelt efternamn gäller ändringen från och med dagen för förvärv av det dubbla efternamnet.

Exempel: omvandling av mellannamn till ett enkelt efternamn

Anna Ask Johansson vill ha sitt mellannamn Ask som efternamn.

Hennes mellannamn omvandlas till efternamnet Ask. Namnet ersätter efternamnet Johansson som samtidigt tas bort. Efter ändringen bär hon namnet Anna Ask.

Exempel: omvandling av mellannamn till ett dubbelt efternamn

Anna Ask Johansson vill bära ett dubbelt efternamn som innehåller hennes mellannamn Ask i motsvarande kombination med Johansson. Anledningen är att hennes vuxna dotter ska förvärva namnet Ask.

Hennes mellannamn Ask omvandlas till en del i ett dubbelt efternamn i kombination med Johansson. Efter ändringen bär hon det dubbla efternamnet Ask Johansson. Hennes dotter kan då byta till efternamnet Ask.

Exempel: borttag av mellannamn vid förvärv av dubbelt efternamn

Anna Ask Johansson vill byta till makens dubbla efternamn Berg Lundén. Ask är Annas mellannamn.

Ansökan om byte till makens efternamn Berg Lundén kan godtas enligt 12 § PNL. Anna kan däremot inte fortsätta att bära sitt mellannamn Ask tillsammans med det dubbla efternamnet. Skatteverket tar därför bort mellannamnet Ask med stöd av punkten 10 i övergångsbestämmelserna. Hennes namn är därefter Anna Berg Lundén

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2016:1013) om personnamn [1] [2]