OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Bestämmelser om överklagande av Skatteverkets, förvaltningsrättens och kammarrättens beslut finns i 67 kap. SFL. Där finns också regler om t.ex. handläggningen vid domstol och beslut av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer.

Uppdaterat