OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Det är Skatteverket som för äktenskapsregistret. Det innehåller uppgifter om vissa rättsförhållanden mellan makar. Skatteverket ansvarar för att i äktenskapsregistret registrera äktenskapsförord, gåvor mellan makar, anmälningar om bodelning under äktenskap samt bodelningshandlingar.

Uppdaterat

Nytt: 2019-01-28

Från och med den 29 januari 2019 ansvarar Skatteverket även för att registrera lagvalsavtal.