OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Skatt på kemikalier i viss elektronik ska betalas för varor hänförliga till vissa KN-nummer.

Vilka varor är skattepliktiga?

Bestämmelsen om vilka varor som är skattepliktiga finns i 3 § LSKE. I LSKE definieras varorna genom sina KN-nummer. Lagens hänvisning till KN-nummer avser den lydelse av Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som gällde 1 januari 2015 (1 § LSKE).

Det är varans KN-nummer som avgör om den är skattepliktig. Det innebär att alla varor som är hänförliga till något av de KN-nummer som anges i paragrafen ska beskattas oavsett om de är tänkta att användas i hemmiljön, kontorsmiljön eller någon annan miljö (prop. 2016/17:1 s. 434).

Kylskåp, frysskåp och frysboxar

Skatt ska betalas för varor hänförlig till KN-nummer 8418 10, 8418 21, 8418 29, 8418 30 och 8418 40 (3 § första stycket 1 LSKE). Dessa nummer omfattar kylskåp, frysskåp och frysboxar.

Av tulltaxan framgår följande:

 • KN-nummer 8418 10 avser kombinerade kyl- och frysskåp med separata dörrar.
 • KN-nummer 8418 21 och 8418 29 avser kylskåp av hushållstyp.
 • KN-nummer 8418 30 avser frysboxar med en rymd av högst 800 liter.
 • KN-nummer 8418 40 avser frysskåp som rymmer högst 900 liter.

Diskmaskiner

Skatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nummer 8422 11 (3 § första stycket 2 LSKE). Av tulltaxan framgår att detta KN-nummer avser diskmaskiner av hushållstyp.

Tvättmaskiner

Skatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nummer 8450 11, 8450 12 och 8450 19 (3 § första stycket 3 LSKE). Av tulltaxan framgår att dessa KN-nummer omfattar tvättmaskiner för högst 10 kg torr tvätt.

Torkmaskiner

Skatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nummer 8451 21 (3 § första stycket 4 LSKE). Av tulltaxan framgår att detta KN-nummer omfattar torkmaskiner för högst 10 kg torr tvätt, exempelvis torktumlare.

Datorer, läsplattor m.m.

Skatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nummer 8471 30, 8471 41 och 8471 49 (3 § första stycket 5 LSKE). Dessa nummer omfattar datorer och läsplattor.

Av tulltaxan framgår följande:

 • KN-nummer 8471 30 avser bärbara maskiner för automatisk databehandling, med en vikt av högst 10 kg, med åtminstone en centralenhet, ett tangentbord och en bildskärm.
 • KN-nummer 8471 41 och 8471 49 avser andra maskiner för automatisk databehandling.

Dammsugare

Skatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nummer 8508 11 (3 § första stycket 6 LSKE). Av tulltaxan framgår att detta KN-nummer omfattar dammsugare med inbyggd elektrisk motor med en effekt av högst 1 500 W och en kapacitet (hos dammpåse eller annan behållare) av högst 20 liter.

Ugnar, spisar m.m.

Skatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nummer 8516 50 och 8516 60 (3 § första stycket 7 LSKE). Dessa nummer omfattar till exempel mikrovågsugnar, andra ugnar samt spisar och grillar.

Av tulltaxan framgår följande:

 • KN-nummer 8516 50 avser mikrovågsugnar.
 • KN-nummer 8516 60 avser ugnar samt spisar, kokplattor, grillar och rostar.

Telefoner, routrar, trådlösa nätverk m.m.

Skatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nummer 8517 11, 8517 12, 8517 18 och 8517 62 (3 § första stycket 8 LSKE). Dessa nummer omfattar telefoner, routrar, trådlösa nätverk m.m.

Av tulltaxan framgår följande:

 • KN-nummer 8517 11 avser apparater för trådtelefoni med trådlösa telefonlurar, t.ex. bärbara telefoner.
 • KN-nummer 8517 12 avser telefoner för cellulära nät eller för andra trådlösa nät, t.ex. mobiltelefoner.
 • KN-nummer 8517 18 avser andra telefonapparater, t.ex. fasta telefoner.
 • KN-nummer 8517 62 avser apparater för mottagning, omvandling och sändning eller regenerering av tal, bilder eller andra data, inbegripet apparater för uppkoppling och dirigering, t.ex. routrar och andra apparater för kommunikation samt sladdlösa mikrofonlurar (hands-free) som har utformats för användning uteslutande eller huvudsakligen med mobiltelefoner.

Cd-spelare, skivspelare, telefonsvarare m.m.

Skatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nummer 8519 30, 8519 50, 8519 81 och 8519 89 (3 § första stycket 9 LSKE). Dessa nummer omfattar apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning såsom cd-spelare, skivspelare, telefonsvarare m.m.

Av tulltaxan framgår följande:

 • KN-nummer 8519 30 avser skivspelare.
 • KN-nummer 8519 50 avser telefonsvarare.
 • KN-nummer 8519 81 och 8519 89 avser andra apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning än skivspelare, telefonsvarare eller sådana som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel (s.k. jukeboxar). Det kan vara t.ex. kassettbandspelare i fickformat och cd-spelare.

Videoapparater

Skatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nummer 8521 10 och 8521 90 (3 § första stycket 10 LSKE). Av tulltaxan framgår att dessa KN-nummer omfattar videoapparater och avser apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, t.ex. dvd-spelare.

Radioapparater

Skatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nummer 8527 12, 8527 13, 8527 19, 8527 91, 8527 92 och 8527 99 (3 § första stycket 11 LSKE). Av tulltaxan framgår att dessa KN-nummer omfattar radioapparater och avser apparater för mottagning av rundradio, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivande av ljud eller med inbyggt ur.

Tv-apparater, skärmar m.m.

Skatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nummer 8528 41, 8528 49, 8528 51, 8528 59, 8528 71, 8528 72 och 8528 73 (3 § första stycket 12 LSKE). Dessa nummer omfattar TV-apparater, monitorer, skärmar m.m.

Av tulltaxan framgår följande:

 • KN-nummer 8528 41 och 8528 49 avser katodstrålerörsmonitorer.
 • KN-nummer 8528 51 och 8528 59 avser andra monitorer.
 • KN-nummer 8528 71, 8528 72 och 8528 73 avser televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare eller inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler.

Spelkonsoler

Skatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nummer 9504 50 (3 § första stycket 13 LSKE). Av tulltaxan framgår att detta KN-nummer omfattar videospelskonsoler och videospelsmaskiner som inte omfattas av 9504 30 (d.v.s. spel som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel).

Vad är en (1) vara?

Det är sammansättningen och förpackningen vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde som avgör vad som ska anses utgöra en vara (prop. 2016/17:1 s. 438).

Ibland samförpackas och säljs exempelvis tillbehör och reservdelar tillsammans med själva varan. I förarbetena anges följande angående hur man i så fall ska avgränsa vad som är den skattepliktiga varan (prop. 2016/17:1 s. 333):

”Vad som ska anses utgöra en (1) vara får i varje enskilt fall avgöras enligt den Kombinerade nomenklaturens tolkningsregler, bestämmelser, anvisningar, förklarande anmärkningar m.m. som finns meddelade i anslutning till den Kombinerade nomenklaturens indelning i avdelningar, kapitel och nummer. Detta innebär exempelvis att tillbehör som samförpackas och säljs tillsammans med en vara utgör en del av varan och ska därmed räknas med i den skattepliktiga varans vikt medan tillbehör som säljs separat inte utgör en del av varan och följaktligen inte ska räknas med i den skattepliktiga varans vikt.”

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 [1] [2] [3]

Referenser inom kemikalieskatt på viss elektronik