OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Begränsat skattskyldiga beskattas endast i undantagsfall enligt IL i inkomstslaget tjänst. Beskattning i inkomstslaget tjänst kan bli aktuell vid kapitalvinst på kvalificerade andelar och när en person väljer beskattning enligt IL i stället för enligt SINK eller A-SINK.

Tjänsteinkomster beskattas normalt enligt SINK eller A-SINK

Tjänsteinkomster beskattas normalt enligt bestämmelserna i SINK eller A-SINK (artister och idrottsutövare) för den som är begränsat skattskyldig. Det finns dock en möjlighet att i stället välja beskattning enligt IL och beskattas i inkomstslaget tjänst.

Utdelning på kvalificerade andelar i fåmansföretag beskattas med kupongskatt

Skatteverket anser att en begränsat skattskyldig person som får utdelning på kvalificerade andelar i fåmansföretag som är svenska aktiebolag betalar kupongskatt på sådan utdelning. Någon fördelning görs inte mellan tjänst och kapital (Skatteverkets ställningstagande Begränsat skattskyldig fåmansdelägare – beskattning i tjänst/kapital och blankett K10).

Kapitalvinst vid avyttring av kvalificerade andelar i fåmansföretag beskattas enligt bestämmelserna i IL

Skatteverket anser att en begränsat skattskyldig person som säljer kvalificerade andelar i fåmansföretag och som är skattskyldig för en kapitalvinst ska fördela eventuell kapitalvinst mellan tjänst och kapital enligt bestämmelserna i 57 kap. IL (Skatteverkets ställningstagande Begränsat skattskyldig fåmansdelägare – beskattning i tjänst/kapital och blankett K10).

Referenser på sidan

Ställningstaganden

  • Begränsat skattskyldig fåmansdelägare - beskattning i tjänst/kapital och blankett K10 [1] [2]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster