OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Begränsat skattskyldiga beskattas enligt KupL för utdelning på aktier i svenska AB och europabolag med säte i Sverige samt för utdelning på andelar i svenska värdepappersfonder och specialfonder. Till utdelning räknas även ersättningar i samband med likvidation, inlösen och återköp av aktier.

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster