OBS: Detta är utgåva 2018.3. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket är den utfärdande myndigheten enligt lagen om identitetskort för folkbokförda i Sverige (2 § IdF). Såväl lagen som den kompletterande förordningen om identitetskort för folkbokförda i Sverige saknar särskilda regler om omprövning av beslut. Förvaltningslagens regler om omprövning är därför tillämpliga på de beslut Skatteverket fattar med stöd av IDL och IdF (27 § FL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2015:904) om identitetskort för folkbokförda i Sverige [1]
  • Förvaltningslag (1986:223) [1]